x Używamy plików "cookies" w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do zbierania zagregowanych statystyk. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tu.

Aktualności

RSS »
2015-03-25

Grupa Enea bierze udział w programie stażowym Ministerstwa Skarbu Państwa – „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!”. W trakcie trwania projektu zostaną wyłonieni najlepsi absolwenci polskich uczelni, którzy w połowie roku zaczną u nas płatne, kilkumiesięczne  staże.

więcej »
2015-03-24

ENEA  S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) niniejszym informuje, że z dniem 24 marca 2015 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) na podstawie uchwały nr 177/15 Zarządu KDPW z dnia 20 marca 2015 r. zarejestrował w depozycie papierów wartościowych pod kodem PLENEA000088, 10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii ENEA0220 wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 100.000 PLN (sto tysięcy złotych każda). O warunkach emisji obligacji Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.

więcej »
2015-03-24

EuroRating nadał Spółce rating kredytowy na poziomie BBB z perspektywą stabilną. Agencja w uzasadnieniu podkreśla dotychczasową bezpieczną strukturę finansowania aktywów, wysoką płynność finansową oraz wysokie i stabilne marże na sprzedaży na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Analitycy EuroRating wzięli pod uwagę realizowany przez Grupę ENEA ambitny plan inwestycyjny i związane z nim zwiększenie zadłużenia, które utrzymywało się będzie jednak na bezpiecznym poziomie.

więcej »
2015-03-23

O prawie 40% spółka ENEA Operator skróciła czas trwania przerw awaryjnych w dostawach energii elektrycznej do Klientów.  W ubiegłym roku nieplanowane przerwy w dostawach energii do mieszkańców województw wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego były  krótsze  o ponad 134 minuty. Enea poprawiła także wskaźnik częstotliwości występowania nieplanowanych przerw z 4,18 w roku 2013 do 3,21 uzyskany w ubiegłym roku.

więcej »
2015-03-20

Gruntowna przebudowa firmy, zmiany w jej strukturze i koncentracja na potrzebach Klienta usprawniły działania Grupy i budują jej przewagi konkurencyjne. ENEA zredukowała swoje koszty aż o 252 mln zł i po raz kolejny notuje dobre wyniki finansowe. Skonsolidowany wynik EBITDA w 2014 r. wzrósł o 14,8% r/r do poziomu 1.915 mln zł, a zysk netto po wzroście o 25,8% r/r ukształtował się na poziomie 909 mln zł. 

więcej »
2015-03-04

Zgromadzenie Wspólników ENEA Centrum zdecydowało o zmianach w zarządzie tej spółki. Nowym prezesem ENEA Centrum został Michał Gramatyka, dotychczasowy dyrektor Departamentu Zarządzania Operacyjnego ENEA S.A. Dotychczasowa prezes, Katarzyna Mińkowska objęła funkcję członka zarządu ds. obsługi Klienta. Celem zmian jest wzmocnienie kluczowego dla całej Grupy obszaru wsparcia, za który odpowiada ENEA Centrum.

więcej »

Notowania ENEA S.A.

GPW WIG30
SEG Odpowiada inwestorom

Newsletter

Raporty bieżące, raporty okresowe i analityczne, rekomendacje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.
Kontakt

ENEA S.A.
60-201 Poznań,
ul. Górecka 1