x Używamy plików "cookies" w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do zbierania zagregowanych statystyk. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tu.

Dalida Gepfert – Członek Zarządu ds. Finansowych

Wykształcenie

 • 2010 - Ernst & Young Academy of Business, ACCA,
 • 2004 - 2007 - Stockholm University Business School / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Executive MBA: Management and Business Administration,
 • 2000 - 2001 - Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Strategie podatkowe – studia podyplomowe,
 • 1997 - 1998 - Politechnika Śląska w Gliwicach, Funkcjonowanie spółki dystrybucji energii elektrycznej w warunkach rynkowych - studia podyplomowe,
 • 1992 - 1997 - Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Ekonomia, Finanse i Bankowość, Specjalizacja: Rachunkowość.

Certyfikaty

Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – Świadectwo nr 22688/01 (Dz. Urz. Min. Fin. z 2002 r. Nr 13, poz. 67);

Dyplom Ernst & Young Academy of Business, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Szczegółowa prezentacja przebiegu kariery zawodowej

Dalida Gepfert posiada 17 lat doświadczenia zawodowego, na które składa się zatrudnienie w następujących podmiotach:

1996 – 1997

ZAKŁADY MECHANICZNE „WIROMET" S.A. MIKOŁÓW, POLSKA

Specjalista ds. rachunkowości zarządczej, odpowiedzialna za:

 • Przygotowanie raportów dla Rady Nadzorczej Spółki,
 • Przygotowanie analiz dla potrzeb Zarządu,
 • Raportowanie do Kierownika działu Controllingu.

1997-2000

GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY S.A. (GZE), POLSKA

Kierownik Działu Konsolidacji i Rachunkowości Zarządczej, odpowiedzialna za:

 • Tworzenie wspólnej polityki finansowej dla 26 spółek Grupy,
 • Miesięczny monitoring zarządczy wyników spółek zależnych GZE,
 • Konsolidację sprawozdań finansowych,
 • Raportowanie do Dyrektora Finansowego GZE.

Kluczowe osiągnięcia:

 • Wdrożenie modułu kontrolingowego i konsolidacji SAP R3,
 • Implementacja jednego zintegrowanego Zakładowego Planu Kont dla spółek Grupy.

2000 – 2010 związana z GRUPĄ VATTENFALL, gdzie w poszczególnych latach piastowała następujące funkcje:

2000-2007

Vattenfall IT Poland Sp. z o.o. (VITP), Polska / Vattenfall Business Group  Poland (VBGP) Pierwsze w VBGP Centrum Usług Wspólnych. Dostawca usług IT dla Grupy Vattenfall w Polsce.

Vice-Prezes, Członek Zarządu

Odpowiedzialna za:

 • System controllingowy, model cenowy i raportowanie,
 • Proces planowania oraz Business Plan,
 • Politykę podatkową i finansową,
 • IT projekty w VBGP,
 • Outsourcing i restrukturyzację,
 • Services Levels Agreements: przygotowanie cenników, uzgodnienie modelu rozliczeń w VBGP,
 • Budowanie centrum kompetencyjnego IT dla BU Poland (skonsolidowanie wszystkich centrów IT w jedną efektywną organizację),
 • Zarządzanie procesem zakupów,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi: restrukturyzację i rozwój, politykę wynagrodzeń,
 • Budżet 20M euro,
 • Raportowanie do CEO VITP oraz CFO VBGP.

Kluczowe osiągnięcia:

 • Zbudowanie pierwszej organizacji typu shared service w VBGP, efektywne centrum IT:

- zaimplementowanie transparentnego modelu finansowego zapewniającego zbudowanie zaufania zarówno wśród klientów, jak i właścicieli,

- uzyskanie efektu synergii dla VBGP,

- ograniczenie kosztów IT,

- zbudowanie modelu rozliczeń produktów.

 • Zrestrukturyzowanie zasobów, majątkowych i ludzkich, optymalizacja kosztów:

- redukcja FTE z 220 do 105,

- konsolidacja i renegocjacje umów dostawców usług,

- negocjacje i rozwiązanie historycznie zawartych porozumień społecznych,

- outsourcing procesów telekomunikacyjnych do zewnętrznego dostawcy,

- proces outsourcingu zagwarantował Spółce spadek kosztów utrzymania sieci telekomunikacyjnej na poziomie 30%,

 • Wdrożenie systemu SAP R3 dla Spółki (FI,CO, PM),
 • Zbudowanie zespołów: finanse i księgowość, controlling, sprzedaży oraz HR,
 • W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi stworzenie i wdrożenie:

- nowej polityki wynagrodzeń,

- procesu oceny okresowej,

- wartościowania stanowisk pracowników.

2007-2009

Projekt Vattenfall IT Infrastructure Services, (VIS) Polska, Niemcy, Szwecja, Dania, Finlandia. VIS jest międzynarodową, macierzową strukturą zatrudniającą około 400 pracowników we wszystkich krajach, w których Vattenfall ma swoją działalność operacyjną. VIS jest wewnętrznym dostawcą usług z zakresu infrastruktury IT w całym obszarze Vattenfall Group.

Head of Finance and Controlling, Członek Management Team oraz Steering Committee.

Odpowiedzialna za:

 • Biznesową odpowiedzialność finansową za pięć krajów: Szwecja, Niemcy, Finlandia, Dania, Polska,
 • Wykreowanie i wdrożenie modelu finansowego oraz controllingowego dla nowej organizacji,
 • W zakresie finansów i controllingu: przygotowywanie Biznes Planów i strategii (budżetowanie, plan inwestycyjny, model cenowy i budowanie cenników), miesięczny monitoring, raportowanie IFRS i konsolidacja,
 • Koordynację podmiotów gospodarczych: politykę rachunkowości (w szczególności: rachunkowość kosztów, majątkowa), zawieranie umów, fakturowanie oraz transfer pricing dokumentacja,
 • Zarządzanie i koordynowanie pracy międzynarodowego zespołu (10 FTE),
 • Współpracę z biurem projektów w celu oszczędności 30M euro,
 • Budżet 130M euro,
 • Raportowanie do CEO VIS oraz Kontrolera Grupy,

Kluczowe osiągnięcia:

 • Zbudowanie organizacji międzynarodowej,
 • Optymalizacja kosztów dzięki przeprowadzonym projektom o 30M euro,
 • Zbudowanie i wdrożenie finansowego i controllingowego modelu dla VIS, uzgodnionego ze wszystkimi udziałowcami oraz związkami zawodowymi, który obejmował:

- Strukturę ewidencji zarządczej,

- Zakres raportów zarządczych i ich konsolidacji,

- Rozliczenia finansowe pomiędzy poszczególnymi spółkami we wszystkich krajach z uwzględnieniem ograniczeń Transfer Pricingu,

 • Zestandaryzowanie i wdrożenie spójnego modelu controllingowego w lokalnych systemach ERP (SAP R3),
 • Wypracowanie jednego modelu cenowego oraz przygotowanie wspólnego cennika dla wszystkich krajów, wynegocjowanie i podpisanie koniecznych umów, w szczególności umowy o zarządzaniu IT oraz umowy o współpracy,
 • Stworzenie solidnego zespołu controllingowego międzykulturowego.

2009-2010

Vattenfall Business Services Poland Sp. z o.o. (VBSP), Polska / Business Group Central Europe (BGCE). Centrum Usług Wspólnych Grupy Vattenfall w Polsce w następującym zakresie: finansów i rachunkowości, obsługi klientów, zarządzania zasobami ludzkimi (HR) oraz usługami IT.

Dyrektor ds. finansów i controllingu, Członek Management Team oraz Steering Committee.

Odpowiedzialna za:

 • Finanse i controlling:

- biznes plan i budżetowanie, monitorowanie, raportowanie, rachunkowość zarządczą,

- zarządzanie cash flow,

- cenniki (kalkulacje cen i rozliczanie z klientami),

 • Organizacja i procesy:

- zarządzanie projektami oraz procesami w tym: benchmark, KPI,

- Service Level Agreements,

- obsługę administracyjną spółki,

 • Budżet 100M PLN,
 • Zarządzanie zespołem 20 osób,
 • Raportowanie do Prezesa VBSP oraz CFO BGCE.

Kluczowe osiągnięcia:

 • Wdrożenie procesu zarządzania projektami wraz ze stworzeniem Biura Projektów,
 • Uproszczenie modelu controllingowego, zbudowanie standardu sprawozdań zarządczych dla Spółki,
 • Skrócenie okresu zamykania ksiąg i przyśpieszenie procesu raportowania,
 • Przygotowanie i wdrożenie dashboard'u wraz z kluczowymi wskaźnikami pomiaru efektywności (KPI) oraz procesu benchmarkingu i ankiety satysfakcji klientów,
 • Uproszczenie procesu obsługi i współpracy z klientami: zestandaryzowanie zasad i umowy (SLA) oraz wdrożenie zasad współpracy w zakresie prowadzenia prac rozwojowych i projektów.

2010 – kwiecień 2013

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA / POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

Dyrektor Jednostki Centralnej Centrum Gospodarki Własnej Grupy PZU.

Odpowiedzialna za:

 • Prowadzenie księgowego centrum usług wspólnych dla spółek PZU Życie oraz PZU S.A.,
 • Organizację i zarządzanie procesami,
 • Współpracę z bankami,
 • Zarządzanie zespołem 120 osób,
 • Raportowanie do Członka Zarządu ds. Finansowych Grupy PZU,

Kluczowe osiągnięcia:

 • Wdrożenie zintegrowanego systemu ERP (ORACLE),
 • Zestandaryzowanie i optymalizacja procesów księgowych (LEAN Management) dla spółek GPZU,
 • Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
 • Scentralizowanie CGW i restrukturyzacja zasobów ludzkich,
 • Przygotowanie i wdrożenie raportów pomiaru efektywności wraz z kluczowymi wskaźnikami pomiaru (KPI),
 • Wdrożenie procesu kontroli finansowej i zarządzania ryzykiem w obszarze księgowym,
 • Zbudowanie kultury organizacyjnej zorientowanej na klienta i efektywność.